Gelir İdaresi Başkanlığı teknolojik alt yapıların yaygınlaşması ile mükellefler için gerek kağıt, belge ve onay gibi maliyetleri azaltmak gerek de zaman tasarrufu sağlaması amacıyla elektronik ortamdaki araçlarını daha fazla şirket tarafından kullanmaya yönlendiriyor. Ticari işlemlerin elektronik ortamda yapılması ile başkanlık ekonomik aktiviteleri daha yakından, ve daha hızlı takip ederek kayıt dışılığı engellemeyi amaçlıyor.

Son birkaç yıldır cirolarına göre şirketler kademeli olarak elektronik ortamda işlem yapmaya zorunlu bırakılıyordu. 19 Ekim Cumartesi yapılan tebliğe göre artık daha fazla şirket elektronik arşiv fatura uygulamasına geçirilmiş olacak.

Yayınlanan tebliğe göre reklamcılık ve dijital medya ajanslarını en çok ilgilendiren kısmı ise internet reklamcılığı hizmet aracılık faaliyeti olan şirketler oldu. Artık bu şirketler de E-Arşiv fatura kullanmak zorunda olacak. 1 Ocak 2020’ye kadar bu zorunluluk sebebiyle geçişlerini tamamlamış olmaları gerekmekte.

İnternette kendi ürün ve hizmetlerinin reklamını yapmakta olan şirketler de E-Arşive geçecek

Birçok girişim kendi internet reklamlarını kendi yayınlayıp bütçesini kendi yönetmeyi tercih etmekte. Hem startuplar hem de küçük ölçekli reklam ve dijital medya ajansları; internet reklamları yayınlayarak veya bu hizmetin aracılığı yaparak yasa tarafından etkilenmiş oluyor. Kendi faturalarını hala elle kesmekte olan şahıs şirketleri dahil, küçük ölçekli girişimler ve ufak çaplı reklam ajansları çalışmalarına mümkün olduğunca kısıtlı şartlar altında başladığından e-arşiv sistemini kullanmaktan çekiniyordu. Bu yüzden tebliğ en çok onları ilgilendirmekte.

Aşağıda ilgili maddelerini bulacağınız tebliğin bulunduğu tam resmi gazete için buraya tıklayın.

IV.2.4. e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ile Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenecek Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar

IV.2.4.1. e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükelleflerin e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:421) ile 20/06/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde yer alan açıklamalara göre, e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler (faaliyetleri gereği fatura yerine geçen diğer belgeler düzenleyenler hariç) 1/1/2020 tarihine kadar, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak ya da bu Tebliğin “TV.1.4” numaralı bölümü ile e- Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin ise, bu Tebliğin “IV.1.5.” numaralı bölümünde belirtilen süreler içinde ve/veya e-Fatura uygulamasına isteğe bağlı olarak dahil oldukları süre içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri faturaları, bu Tebliğin “V.7.” ve “VEHİL.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

IV.2.4.2. Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları, 1/1/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fuli geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Bu suretle aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar tarafından belirtilen tarihlerden itibaren düzenlenecek faturaların, bu Tebliğin “V.7.” ve “VTİ.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.